Avícola Sarret
ESP / CAT
Separació entre capçalera i contingut
INICI > Catàleg
Catàleg
Broilers d'1 dia
Broilers de 1 día

Races industrials.

Se sderveixen amb un dia, mixtes o mascles sexats.


Gallines ponedores
Gallinas ponedoras

Races industrials.

Es serveixen amb un dia o recriades

de 4 a 20 setmanes.

Aques
Ocas
Es serveixen mixtes amb 7 o 15 dies.
Races camperes
Razas camperas

Races semipesades. Molt rústiques, ideals per cria en camp.

Es serveixen mixtes o mascles sexats.

D'1 dia o recriats.

Ponedores selectes
Ponedoras selectas

Races híbrides de gallines rústiques però amb una gran productivitat.

Cadascuna amb les seves peculiaritats.

Carns selectes
Carnes selectas
Són aus de corral, criades especialment per la delicadesa de la seva carn.
Galls dindi industrials
Pavos industriales

Som distribuidors

a Espanya de Hybrid.


Pintades
Pintadas

Gallines de Guinea.

Es serveixen amb uns 15 dies, mixtes.

 

Races especials
Razas especiales
Aus de raça.
Galls dindi campers
Pavo campero

Es serveixen amb un dia,

o recriats

amb 3 i 4 setmanes d'edat.

 

Ànecs
Patos
Es serveixen amb 7 i 15 dies.